Belastingadvies Spanje

Loftsi: je belastingadviseur in Spanje

Ik bezit vastgoed in Spanje

Als eigenaar van een Spaanse woning dien je bij koop, bezit, verkoop en een eventuele nalatenschap van de woning belasting te betalen in Spanje. Dit is zowel het geval als de woning voor eigen gebruik wordt bestemd alsook wanneer deze (incidenteel) wordt verhuurd.

Loftsi kan je informeren over welke aangiften in jouw situatie moeten worden ingediend, of dit kan worden geoptimaliseerd en voor je berekenen hoeveel belasting er bijvoorbeeld moet worden betaald in Spanje mocht de woning worden verkocht of worden nagelaten aan de erfgenamen.

Mocht je Spaans vastgoed zakelijk willen exploiteren, laat je dan door ons informeren over de mogelijkheid om bijvoorbeeld de Spaanse BTW terug te vorderen en over de mogelijkheden om gebruik te maken van speciale Spaanse fiscale vastgoedregimes.


 • Aankoopvarianten Spaanse woning fiscaal in kaart brengen
 • Verzorging jaarlijkse Spaanse vastgoed aangiftes
 • Advies met betrekking tot Spaanse erfbelasting
 • Berekening Spaanse vermogenswinstbelasting (bij verkoop)
 • Advies m.b.t. de zakelijke exploitatie van Spaans vastgoed
 • Bestudering toepassing speciale fiscale vastgoedregimes
 • Bestudering mogelijkheid BTW teruggave Spanje
 • Oprichten en beheren Spaanse vastgoedvennootschappen
Neem contact op

Ik woon in Spanje

Als je woonachtig bent in Spanje dien je jouw gehele wereldinkomen en wereldvermogen in Spanje op te geven. Ook op het gebied van de erf- en schenkbelasting zal Spanje je in haar belastingheffing betrekken. Breng daarom de fiscale gevolgen van een emigratie voorafgaand in kaart.

Loftsi kan je adviseren over het fiscale residentievraagstuk en in samenspraak met je Nederlandse adviseur de wenselijkheid en voorwaarden in kaart brengen om in Spanje of bijvoorbeeld in Nederland fiscaal resident te zijn. Door de vele wetswijzigingen op fiscaal gebied en de scherpere controles van de Spaanse fiscus, is dit een relevant onderwerp.

Eenmaal in Spanje woonachtig kan Loftsi de jaarlijkse fiscale verplichtingen voor je verzorgen. Grote plus is dat wij je Nederlandse situatie en documentatie begrijpen en op de juiste wijze kunnen vertalen naar de Spaanse aangiften en de documentatie bij eventuele vragen van de Spaanse fiscus voldoende kunnen onderbouwen.


 • (R)emigratie advies, doorgaans i.s.m. je Nederlandse adviseur
 • Verzorging jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting
 • Verzorging jaarlijkse aangifte vermogensbelasting
 • Verzorging aangifte erf- en schenkbelasting
 • Verzorging jaarlijkse aangifte buitenlandse bezittingen
 • Ondersteuning bij vragen & inspecties van Spaanse fiscus
Neem contact op

Ik ga werken in Spanje

Heb je nagedacht over de fiscale mogelijkheden en verplichtingen die van toepassing zijn in jouw situatie? Spanje kent namelijk een interessante expat regeling en vrijstellingen voor in het buitenland verrichte werkzaamheden.

Loftsi kan je adviseren over de fiscale mogelijkheden, aandachtspunten en adviseert speciale beroepsgroepen zoals piloten, zeevarenden, artiesten en beroepssporters over de van toepassing zijnde Spaanse wetgeving.

Namens je werkgever verzorgt Loftsi de Spaanse salarisadministratie. De opzet en aanmelding van je werkgever bij de Spaanse instanties, het opstellen van de maandelijkse salarisstrook, de maandelijkse afdracht van de sociale verzekeringspremies en loonbelasting en de rapportage naar de Nederlandse salarisadministratie.


 • Advies m.b.t. speciale fiscale werknemersregelingen
 • Advies met betrekking tot internationale sociale zekerheid
 • Opzetten en aanmelding Spaanse salarisadministratie
 • Maandelijkse afdracht sociale premies en loonbelasting
 • Verwerking maandelijkse salarisstrook werknemer
 • Rapportage aan Nederlandse salarisadministratie
 • Advisering van speciale beroepsgroepen
Neem contact op

Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief